Referansegruppen

Utenriksdepartement har oppnevnt en bredt sammensatt referansegruppe.  Referansegruppen vil fritt kunne spille inn synspunkter til utvalgets arbeid. Innenfor rammen av utvalgets mandat og utvalgets faglige uavhengighet vil referansegruppen også kunne spille inn forslag til hvilke temaer som er viktig å få belyst, for eksempel i form av delutredninger.

Utvalget skal som ledd i sitt arbeid bidra til en åpen og inkluderende prosess gjennom seminarer, debattmøter m.m. For å sikre bredde og inkludering skal utvalget gjennom sin arbeidsprosess trekke inn hele bredden av EØS-avtalens brukere.

Det ble avholdt seks møter med referansegruppen:

  • EØS-avtalen – virkninger for norsk økonomi og næringsliv
  • Ikke-statlige aktører og lobbyarbeid
  • EØS og norsk energi-, miljø- og klimapolitikk
  • EØS-avtalen og regional distriktspolitikk
  • EØS: mat-, helse- og landbrukspolitikk
  • Innspill på oppløpet