Ekstern utredning av nordisk samarbeid i lys av europeisk integrasjon

Foto: Malene Thyssen

 

Den danske forskeren Thorsten Borring Olesen har på oppdrag fra Europautredningen skrevet en rapport om historien til nordisk samarbeid i lys av EU/EØS og europeisk integrasjon.

Rapporten baserer seg først og fremst på tidsperioden fra 1988 til i dag, men gir også en gjennomgang av lange linjer tilbake til 1945. Rapporten deler videre tiden etter 1988 inn i forskjellige tidsperioder ettersom nordisk samarbeid har gått gjennom forskjellige faser av varierende dynamikk og karakter. Avslutningsvis stiller forfatteren spørsmålet om man siden 2007 har opplevd en renessanse innen nordisk samarbeid.

Thorsten Borring Olesen er professor i dansk og europeisk historie etter 1945 ved Institutt for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet.

Rapporten er et uavhengig innspill til utredningen.

Rapporten kan lastes ned i PDF-format på denne siden, hvor man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger.

Posted in Uncategorized

“Utenfor, innenfor eller begge deler? Norges europeiske dilemma”

EUROPAUTREDNINGEN og FRITT ORD arrangerte åpent møte i Litteraturhuset,  Oslo tirsdag 24. mai 2011.

Møtetets tittel var “Utenfor, innenfor eller begge deler? Norges europeiske dilemma”. Utenriksminister Jonas Gahr Støre møtte utvalgsleder Fredrik Sejersted til “hard talk” om ulike sider ved norsk europapolitikk.

Norges forhold til EU er bygget på EØS-avtalen som hovedpilar, supplert med Schengen-avtalen og en rekke andre avtaler.

Den timelange samtalen berørte en rekke sentrale spørsmål: Hva slags modell er dette? Hva er virkningene, og hvordan ser veien videre ut? Er det et grunnleggende dilemma at Norge ønsker å være utenfor og innenfor EU på samme tid?

Etter samtalen hørte salen kommentarer fra Magnus Takvam (NRK). Etterfulgt av åpen debatt med publikum. Møtet ble ledet av Liv Monica Stubholt (utvalgets nestleder).

Dette møtet var det tiende og siste i den landsdekkende serien “Utenfor & Innenfor – Norge og EU”. Salen var også denne gang stappfull og det var videooverføring til to andre saler på Litteraturhuset.

På vegne europautredningen vil vi takke alle som på ulike måter har fulgt vår møteserie, og vi vil samtidig takke Fritt Ord og Litteraturhuset for et godt samarbeid.

Også dette møtet ble streamet. Du kan se møtet i opptak her. Her vil du også finne opptak fra de andre møtene i serien.

NRK Urix hadde også et innslag fra møtet og med kommentarer fra Fredrik Sejersted. Du kan se innslaget her:

Dette siste møtet var et et samarbeid med Litteraturhuset og UDs Refleksprosjekt.

Posted in Uncategorized

Debattmøte om medienes dekning av EU

Under de nordiske mediedagene i Bergen 11.-13. mai arrangerte Europautredningen og Fritt ord debattmøte om norske medier og deres dekning av EU. Dette var det 9. møtet i serien “Utenfor & innenfor – Norge og EU”, og det fant sted den 12. mai i Bergen kunstmuseum. Tore Slaatta innledet med å presentere deler av rapporten “Fortiet, forsinket og forvrengt? Norske mediers dekning av EU“, en delrapport i en serie eksterne utredninger bestilt av Europautredningen. Alf Ole Ask, Frank Rossavik, Thomas Vermes og Kjetil Wiedsewang kommenterte innlegget i en påfølgende paneldebatt ledet av Europautredningens sekretariatsleder Ulf Sverdrup.

Kjetil Wiedeswang presenterte den 12. rapporten i Europautredningens serie av eksterne utredninger, som gir et skråblikk på den norske kolonien i Brussel. Rapporten er rikt illustrert med tegninger av Per Elvestuen. “plux. Hovedsakelig harmløs. Den norske modellen i Brussel” finner du her.

Posted in Uncategorized

Fortiet, forsinket og forvrengt? Norske mediers dekning av forholdet til EU

Europautredningen og Fritt Ord inviterer til åpent møte i Tårnsalen, Kunstmuseum, Bergen, torsdag 12. mai 2011, kl. 16.30–18.30.

Kampene og kampanjene for eller imot norsk EU-medlemskap har alltid fått bred dekning i mediene. Men hvordan dekkes den løpende deltagelsen gjennom EØS, Schengen og andre avtaler med EU? Klarer den norske journalistikken å fylle sin samfunnsoppgave, og behandle utviklingen i EU analytisk og informativt? Oppfattes EU-saker av betydning for Norge tidlig nok, eller først når beslutningene i Brussel er tatt?

Innledere:
Tore Slaatta, Universitetet i Oslo, vil legge frem rapporten Fortiet, forsinket og forvrengt? Norske mediers dekning av forholdet til EU.

Kjetil Wiedswang, Dagens Næringsliv, legger frem essayet Plux – Hovedsakelig harmløs. Den norske modellen i Brussel.

Utredningene finner du her

Kommentarer fra:
Alf Ole Ask, Aftenposten
Thomas Vermes, ABC nyheter
Frank Rossavik, frilans/forfatter

Møteleder: Ulf Sverdrup, sekretariatsleder

Arrangementet er det niende av ti debattmøter i serien Utenfor & innenfor – Norge og EU.

Møtet vil bli streamet. Du kan se det her.

Posted in Uncategorized

Debattmøte om migrasjon og integrasjon

Tirsdag 10. mai arrangerte Europautredningen og Fritt ord det 8. møte i møteserien “Utenfor & innenfor – Norge og EU”. Innledere var Jan Paul Brekke, som presenterte en delrapport han har utarbeidet for Europautredningen, og Line Eldring (FAFO). Erna Solberg og Pål Lønseth presenterte sine erfaringer fra området, og møteleder var Fredrik B. Finstad fra Europautredningen.  

Du finner rapporten her: Migrasjon og integrasjon: Norges tilknytning til EU

Posted in Uncategorized

Immigrasjon og integrasjon – europeiseringen av norsk innvandringspolitikk

Europautredningen og Fritt Ord inviterer til åpent møte i Litteraturhuset, Oslo, tirsdag 10. mai 2011, kl. 19.00–21.00

EØS, Schengen og andre avtaler med EU har stor betydning for innvandringen til Norge. Avtalene regulerer både arbeidsinnvandring, asylbehandling og migrasjonspolitikk. Temaet ble synliggjort i regjeringens stortingsmelding Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv. Hvordan påvirker EU Norge på dette feltet?

Innledere:
Jan-Paul Brekke, Institutt for samfunnsforskning, vil legge frem rapporten Migrasjon og integrasjon: Norges tilknytning til EU.
Line Eldring, Fafo

Kommentarer fra:
Pål K. Lønset, statssekretær
Erna Solberg, Høyre

Møteleder:
Fredrik Bøckman Finstad, utvalgsmedlem

Arrangementet er det åttende av ti debattmøter i serien Utenfor & innenfor – Norge og EU. Velkommen!

Møtet vil bli streamet på denne siden.

Posted in Uncategorized

Møte i referansegruppen for Europautredningen 4. mai 2011

Tema: EØS: Mat, helse og landbruk.
Onsdag, 4. mai 2011 kl. 11.30-15.30

Utvalget inviterer til nytt møte i referansegruppen. Temaene som vil bli berørt er virkningene av EØS-avtalen på områdene mat, helse og landbruk og norske aktørers erfaringer med dette. Møtet er primært for medlemmer av referansegruppen, men alle er velkomne. Det er gratis inngang. På grunn av begrensede plasser gjelder “første mann til mølla”-prinsippet.

Program:

Virkningene av EØS-avtalen på området landbruk – presentasjon av ekstern rapport, ved forsker Frode Veggeland, Norsk institutt for landbruks økonomisk forskning

Mattilsynets arbeid og erfaringer med EØS-arbeidet, ved fungerende direktør for regelverk Gisken Thoen, Mattilsynet

EØS og helsepolitikk – utvikling og norsk tilpasning, råd for helse- og mattrygghet Heidi Langaas, EU-delegasjonen

Perspektiver på EØS
Forberedte innlegg fra medlemmer i referansegruppen. Hvert innlegg vil ha en ramme på ca. 10 minutt.
– Christian Anton Smedshaug, Norges bondelag
– Roald Guldbrandsen, NHO Mat og drikke
– Bjørn Strøm, Norsk landbrukssamvirke

Sted: Veterinærinstituttet, Ullevålsveien 68, Oslo, møterom “Kapellet”

Posted in Uncategorized

Ekstern utredning om Island og EØS

Den islandske forskeren Eiríkur Bergmann har på oppdrag fra Europautredningen skrevet en rapport om Islands forhold til EU og islandske erfaringer med samarbeidet i EØS.

Rapporten gjennomgår erfaringene på Island siden EØS-avtalens inngåelse på en rekke områder. De islandske erfaringene med samarbeidet med Norge i EFTA belyses også. Rapporten drøfter også dagens situasjon med fornyet EU-debatt og medlemskapssøknad i kjølvannet av finanskrisen.

Eiríkur Bergmann er professor i statsvitenskap og leder av Senter for europastudier på Bifröst-universitetet på Island. Rapporten er et uavhengig innspill til utredningen.

Rapporten kan lastes ned i PDF-format på denne siden, hvor man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger.

Posted in Uncategorized

Tekniske problemer med Europautredningens hjemmeside

12. april fikk vi tekniske problemer med nettsiden vår, og har måttet rekonstruere siden på nytt. På grunn av dette ser layouten annerledes ut, alle artikler har samme publiseringsdato, og nyhetssakene er uten bilder. Vi jobber kontinuerlig med oppdateringen, og vi håper å få alt på plass i løpet av kort tid.

Vi beklager det inntrufne.

Posted in Uncategorized

Debattmøte om norsk energipolitikk og EU/EØS

Europautredningen og Fritt Ord arrangerte tirsdag 12. april et debattmøte om norsk energipolitikk og EU/EØS på Litteraturhuset i Oslo. Debattmøtet hadde tittelen ”Herre i eget hus? Norge som energinasjon og EU/EØS.”  

Under møtet presenterte Dag Harald Claes (UiO) og Ole Gunnar Austvik (HiL) rapporten “EØS-avtalen og norsk energipolitikk” som de har skrevet på oppdrag fra Europautredningen. Deretter var det kommentarer fra Trygve Refvem (rådgiver) og Hans Henrik Ramm (oljerådgiver), samt spørsmål og kommentarer fra salen. Debattmøtet ble ledet av Europautredningens nestleder Liv Monica Stubholt.

Møtet vil ble streamet og kan ses i opptak her.

Rapporten “EØS-avtalen og norsk energipolitikk” kan lastes ned her.

Møtet var det syvende i rekken i møteserien ”Utenfor & innenfor. Norge og EU”. Neste debattmøte, som vil ta for europeiseringen av norsk innvandringspolitikk, vil bli holdt i Litteraturhuset 10. mai kl. 19-21.

Posted in Møteserien