Om utvalget

I januar 2010 besluttet regjeringen å oppnevne et utvalg som skal foreta en gjennomgang av EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU. Utvalget er forskningsbasert og bredt sammensatt. Arbeidet ledes av professor Fredrik Sejersted og har til sammen 12 medlemmer. Utvalget skal levere sin rapport høsten 2011. En egen referansegruppe er etablert av Utenriksdepartementet.

En serie med eksterne utredninger

Gitt knappe økonomiske ressurser og liten tid har vi også valgt å henvende oss til etablerte forskere på feltet og bedt de skrive om status og utvikling på egne fagfelt. Endelig har vi vært opptatt av å få en viss variasjon i forhold til ulike faglige disipliner og geografi.

Vi tror og håper at flere av disse faglige utredningene vil bidra til å danne et godt grunnlag for debatt i Norge.

Eksterne utredninger:

 • Norsk forvaltning og EØS/EU arbeid, Morten Egeberg (UiO) og Jarle Trondal (UiA)
 • Selvforståelse, identitet og EØS, Thomas Hylland Eriksen (UiO) og Iver Neumann (NUPI)
 • Norske domstoler og EØS, Halvor H. Fredriksen (UiB)
 • Fisk og fiskeripolitikk og EU/EØS, Torben Foss (PWC Bergen)
 • Norske ikke-statlige aktører og EU/EØS-arbeid, Kjell Eliassen (BI)
 • Norge og den femte frihet – utdanning og forskningspolitikk, Åse Gornitzka og Meng Hsuan Chou (begge, UiO)
 • Islands erfaringer med EØS, Eirikur Bergmann (Bifrost, Universitet i Island)
 • EØS og norsk energipolitikk, Dag Harald Claes (UiO), Ole Gunnar Austvik (Høgskolen i Lillehammer)
 • Mat og landbrukspolitikk og EU/EØS, Frode Veggeland (NILF)
 • Norsk innvandring og migrasjonspolitikk og EU, Jan Paul Brekke (Isf)
 • Media og offentlighet og EØS/EU, Tore Slaatta (UiO)
 • Place Lux – en kulturstudie, Kjetil Wiedswang, Per Elvestuen (DN)
 • Konkurransepolitikk/økonomi eksklusiv statsstøtte-problematikk, Lars Sørgård (NHH) og Erling Hjelmeng (UiO)
 • EØS – sammenlignet med andre tredjelandsavtaler, Christophe Hillion (Leiden Universitet, Belgia)
 • Nordisk samarbeid og Norden i Europa, Thorsten Borring Olesen (Aarhus Universitet, DK)
 • Miljøpolitikk – Hans Chr. Bugge (UiO)
 • Nordområdene – Kristine Offerdal
 • Bank og finans – Trond Mydske
 • Liechtenstein – Sieglinde Gstöhl og Christian Frommelt
 • Utredning fra Sør – Boutaina Ismaili Idrissi, Marokko

Utredningene er signerte bidrag og innspill til oss. Innhold og synspunkter vil fremkomme er ikke nødvendigvis representative for utvalgets vurderinger, men vi vil selvsagt ta disse og andre innspill med oss i vårt videre arbeid.

Du kan laste ned de publiserte utredningene her: http://www.europautredningen.no/eksterne-utredninger/