Møteserien "Utenfor & Innenfor Norge og EU"

I en serie åpne debattmøter vinteren og våren 2011 vil Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU i samarbeid med Fritt Ord sette søkelyset på områder der tilknytningen til EU er viktig, og de utfordringer dette reiser. Ledende fagfolk, fra ulike fagfelt og disipliner, vil legge frem sine analyser av den norske europatilknytningen. Hensikten er ikke å reise en ny ja/nei-debatt, men å komme opp av skytegravene og diskutere dagens modell. 7 av møtene vil foregå på Litteraturhuset i Oslo, de andre tre vil bli holdt i Bergen, Trondheim og Tromsø. Møtene er beregnet på alle som er interessert i å følge med på hva slags forhold Norge egentlig har til EU i dag.

Informasjon om møtene finner du i brosjyren om møteserien Utenfor & Innenfor. Norge og EU (PDF-format)Plakaten om møteserien gir deg også en oversikt over tema og sted for møtene. Debattmøtene streames live og kan ses i opptak på denne siden.

Debattmøtet i Trondheim om EU og norsk utdannings- og forskningspolitikk kan ses her.

Avholdte møter:

Tirsdag, 18. januar,  sted: Litteraturhuset, Oslo, kl. 19-21
EØS og folkestyret. Klokt kompromiss eller demokratisk katastrofe?
Innledere: Erik Oddvar Eriksen (UiO), Janne H. Matlary (UiO), Øyvind Østerud (UiO). Kommentatorer: Hallvard Bakke og Kristin Clemet (Civita). Ordstyrer Fredrik Sejersted (utvalgsleder)

Tirsdag, 1. februar,  sted: Litteraturhuset, Oslo, kl. 19-21
Er Norge Europa? Om Europa i norsk identitet Sted: Litteraturhuset
Innledere: Thomas Hylland Eriksen (UiO), Iver B. Neumann (NUPI), Gunnar Skirbekk (UiB). Kommentatorer: Cathrine Holst (UiO), Nils Rune Langeland (UiS). Ordstyrer: Fredrik Sejersted (utvalgsleder)

Tirsdag, 8. mars, sted: Litteraturhuset, Oslo , 19-21
Tidevannsbølgen: EU-retten i norske domstoler
Innleder: Halvard Haukeland Fredriksen (UiB). Kommentatorer: Sven Ole Fagernæs (Regjeringsadvokat), Siri Teigum (Advokatfirmaet Thommessen), Ingse Stabell (Høyesterett). Ordstyrer Fredrik Sejersted (utvalgsleder).

Mandag, 14. mars,  Sted: Biblioteket i Tromsø, 19-21
Utenfor og uberørt? EU og fiskeripolitikk
Innleder: Torben Foss (PWC). Kommentator: Peter Holm (Universitet i Tromsø), Svein Ove Haugland (Råfisklaget) og Egil Sundheim (Eksportutvalget for fisk). Ordstyrer: Liv Monica Stubholt (utvalgets nestleder)

Tirsdag, 22. mars, sted: Litteraturhuset, Oslo, 19-21
Lobbynasjonen. Norske offentlige og private nettverk i EU
Innledere: Kjell Eliassen (BI) og Oda Sletnes (ambassadør). Kommentatorer: Harriet Berg (Telenor) og Dag Harald Claes (UiO). Ordstyrer: Fredrik Sejersted (utvalgsleder)

Tirsdag 29. mars, Dragvoll, NTNU, Trondheim 14-16
Den femte frihet: EU og norsk utdannings- og forskningspolitikk
Innledere: Åse Gornitza og Meng-Hsuan Chou (begge UiO). Kommentatorer: Torbjørn Digernes (NTNU) og Unni Steinsmo (SINTEF), Erik Yssen (forskningsråd ved Den norske EU-delegasjonen). Ordstyrer: Peter Arbo (utvalgsmedlem). Dette arrangementet er også støttet av Vitenskapsåret.

Tirsdag 12. april: Litteraturhuset, Oslo, 19-21
Herre i eget hus? Norge som energinasjon og EU/EØS
Innledere: Dag Harald Claes (UiO) og Ole Gunnar Austvik (HiL). Kommentator: Trygve Refvem og Hans Henrik Ramm. Ordstyrer: Liv Monica Stubholt (utvalgets nestleder)

Tirsdag, 10. mai,  sted: Litteraturhuset, Oslo, 19-21
Immigrasjon og integrasjon. Europeisering av norsk innvandringspolitikk
Innledere: Jan Paul Brekke (ISF) og Line Eldring (Fafo). Kommentator:  Erna Solberg (Høyre). Ordstyrer: Fredrik Bøckman Finstad (utvalgsmedlem).

Torsdag, 12. mai, sted: Nordiske mediedager, Bergen Kunstmuseum, kl 16.30-18.00
Fortiet, forsinket og forvrengt? Norske mediers dekning av forholdet til EU
Innleder: Tore Slaatta (UiO). Kommentatorer: Alf Ole Ask (Aftenposten), Kjetil Wiedswang (DN) og Thomas Vermes (ABC nyheter). Ordstyrer: Ulf Sverdrup (leder for sekretariatet). Arrangementet er et samarbeid med Nordiske mediedager i Bergen.

Tirsdag 24. mai, sted: Litteraturhuset, Oslo, 19-21
Utenfor eller innenfor? Norges europeiske dilemma
Utenriksminister Jonas Gahr Støre i “hardtalk” med utvalgsleder Fredrik Sejersted. Ordstyrer: Liv Monica Stubholt (utvalgets nestleder).