Møtereferat

Møte i referansegruppen til Europautredningen

Publisert 1. oktober 2010

Utvalget avholdt sitt andre møte i referansegruppen 24. august 2010 i NHOs lokaler. Tema for møtet var ”Innspill og innflytelse: Ikke-statlige norske aktørers EU-virksomhet”.

Professor Kjell A. Eliassen holdt en innledning om lobbyvirksomheten i EU, og presenterte et opplegg for en studie av hvordan norske ikke-statlige aktører arbeider overfor EU. Dette er en av utredningens eksterne studier.

I møtets andre del var åtte ulike norske aktører (organisasjoner, partier, bedrifter) invitert til å presentere egne erfaringer fra påvirkningsarbeid i EU. Avslutningsvis var det satt av noe tid til en generell debatt.

Noen erfaringer fra de ikke-statlige norske aktørers arbeid med EØS/EU-saker var:

  • Mange ulike norske aktører er berørte av EØS-avtalen.
  • De ulike aktørene bruker ulike kanaler for påvirkning. Flere bruker europeiske bransjeorganisasjoner.
  • De fleste mener det er ressurskrevende å drive med påvirkningsarbeid i EU, det tar tid og krever ofte langsiktighet, men flere fremhevet samtidig at arbeidet kan være nyttig og gi verdifull informasjon.