Kontakt

Fredrik Sejersted, utvalgsleder
Tlf. 22 85 95 31
e-postadresse: fredrik.sejersted@jus.uio.no

Ulf Sverdrup, sekretariatsleder
Tlf. 22 85 97 25
e-postadresse: Ulf.Sverdrup@gmail.com

Postadresse:
Europautredningen
Senter for europarett
Pb 6706, St. Olavs plass
0130 Oslo

For henvendelser av praktisk art:

Anders H. Ask, sekretariatsmedlem
Tlf. 99 31 71 89
e-postadresse: andeask@ulrik.uio.no

Tom O. Johnsen, sekretariatsmedlem
Tlf. 93 89 29 98
e-postadresse: tomojohnsen@gmail.com