Innspill til utvalget

Utvalget oppfordrer både referansegruppemedlemmer og andre berørte aktører til å komme med innspill. Vi vil gjerne ha ulike typer innspill og det kan gjerne være rapporter, evalueringer og undersøkelser som er relevante for utvalgets arbeid, eller det kan være ulike typer analyser, vurderinger eller synspunkter. Dersom det er naturlig og hensiktsmessig vil vi legge ut innspill til oss på denne hjemmesiden.

Her finner du noen av de innspillene vi har fått hittil: