Eksterne utredninger

Europautredningen har innhentet en serie med ekstrene delutredninger. Rapportene er skrevet på oppdrag for Europautredningen. Innholdet i rapportene er forfatternes ansvar. Rapportene er å betrakte som et innspill til utredningen og reflekterer ikke Europautredningens synspunkter.

Nedenfor er listen med publiserte delutredninger:

Rapport # 1 – Morten Egeberg og Jarle Trondal, “Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS/EU – Sentraladministrasjonen norsk og europeisk”.

Rapport # 2 – Thomas Hylland Eriksen og Iver B. Neumann, “Norsk identitet og Europa”.

Rapport # 3 – Halvard Haukeland Fredriksen, “EU/EØS-rett i norske domstoler”.

Rapport # 4 – Torben Foss, “Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet”.

Rapport # 5 – Kjell A. Eliassen og Pavlina Peneva, “Norwegian Non-Governmental Actors in Brussels 1980 – 2010, Interest Representation and Lobbying”.

Rapport # 6 – Åse Gornitzka og Meng Hsuan Chou “Den femte frihet og Kunnskapens Europa – konsekvenser for Norge”.

Rapport # 7 – Eiríkur  Bergmann, “Iceland and the EEA, 1994-2011”.

Rapport # 8 – Ole Gunnar Austvik og Dag Harald Claes, “EØS-avtalen og norsk energipolitikk”.

Rapport # 9 – Frode Veggeland, “Norges forhold til EU på mat- og landbruksfeltet”.

Rapport # 10 - Jan-Paul Brekke, “Migrasjon og integrasjon: Norges tilknytning til EU”.

Rapport # 11 – Tore Slaatta, “Fortiet, forsinket og forvrengt? Norske mediers dekning av forholdet til EU”.

Rapport # 12 – Thorsten Borring Olesen, “Den europæiske utfordring. EU, EØS og nordisk samarbejde – i historisk belysing”

Rapport # 13 – Kjetil Wiedeswang og Per Elvestuen, “plux. Hovedsakelig harmløs. Den norske modellen i Brussel”.

Rapport # 14 - Hans Chr. Bugge, “EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet”.

Rapport # 15 – Erling Hjelmeng og Lars Sørgard, “Konkurransepolitiske virkninger av EØS-avtalen”.

Rapport # 16 – Christophe Hillion, “Integrating an outsider – An EU perspective on relations with Norway”.

Rapport # 17 – Tore Mydske, “EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011.

Rapport #18 – Sieglinde Gstöhl og Christian Frommelt, “Liechtenstein and the EEA: the Europeanization of a (very) small state”.

Rapport # 19 – Elin Lerum Boasson, “Norsk miljøpolitikk og EU – EØS-avtalen som inspirasjonskilde og maktmiddel”.

Rapport # 20 – Kristine Offerdal, “Norge, nordområdene og EU”.

Rapport # 21 – Boutaina Ismaili Idrissi, “Analysis of Morocco-European Union partnership within the framework of the advanced status”.

Det er fortsatt trykte versjoner igjen av de fleste av de eksterne utredningene. Resterende eksterne utredninger kan hentes etter avtale ved Senter for europarett, Universitet i Oslo, Karl Johans gate 47. Vennligst send e-post til: andeask@ulrik.uio.no