Category Archives: Uncategorized

Siste eksterne utredning: Marokko og EU – Et perspektiv fra sør

Boutaina Ismaili Idrissi, forsker ved Mohammed V University, har skrevet rapport 21: ”Analysis of Morocco-European Union partnership within the framework of the advanced status”. Hun belyser Marokkos perspektiv på forholdet til EU, særlig etter at landet fikk “advanced status” i oktober … Continue reading

Posted in Uncategorized

Ekstern utredning om nordområdene

Rapport nr 20, ”Norge, nordområdene og EU” er skrevet av Kristine Offerdal, førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, Institutt for forsvarsstudier (IFS). I oktober 2005 erklærte regjeringen Stoltenberg II at nordområdene skulle være det viktigste strategiske satsingsområdet i årene fremover; regjeringen skulle … Continue reading

Posted in Uncategorized

Ekstern utredning om norsk miljøpolitikk og EU

Elin Lerum Boasson, forsker ved Fridtjof Nansens institutt, har på oppdrag fra Europautredningen skrevet rapport nr 19, med tittelen “Norsk miljøpolitikk og EU”. Norsk miljøpolitikk har endret seg mye i løpet av de siste tjue årene; omfanget har økt betraktelig … Continue reading

Posted in Uncategorized

Liechtenstein og EØS

To av de viktigste samarbeidslandene for Norge i EØS er Liechtenstein og Sveits. Rapporten, kalt ”Liechtenstein and the EEA: the Europeanization of a (very) small state”,  analyserer påvirkningen av Liechtensteins forhold til EU og særskilt EØS. Rapporten er skrevet av Christian … Continue reading

Posted in Uncategorized

Ekstern utredning – EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011

Tore Mydske arbeider som advokat i advokatfirmaet Thommessen,  med særlig fokus på norsk og internasjonal finansmarkedsrett. Han har skrevet den 17. eksterne delutredningen for Europautredningen med tittelen: ”EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011”. Mydske analyserer EØS-avtalen i et regulatorisk, … Continue reading

Posted in Uncategorized

Siste møte i referansegruppen

Utvalget arrangerte tirsdag 23. august det siste møte i referansegruppen. Tema var  ”Innspill i oppløpet”. Alle medlemmene var invitert til å gi sine innspill og synspunkter på utvalgets arbeid og prosess. Omkring 19 medlemmer i referansegruppen som deltok. Flertallet av … Continue reading

Posted in Uncategorized

EØS sett fra EU – ny ekstern utredning fra Europautredingen

Christophe Hillion, professor i europarett ved Universitet i Leiden og SIEPS i Stockholm, har skrevet en ekstern utredning for Europautredingen om Norges forhold til EU sett fra et EU-perspektiv. Utredningen, med tittelen ”Integrating an outsider – An EU perspective on … Continue reading

Posted in Uncategorized

Ny ekstern utredning: EØS og konkurransepolitikk

På oppdrag fra Europautredningen, har professorene Erling Hjelmeng (dr. juris) og Lars Sørgard (dr. oecon) skrevet en ekstern utredning om de konkurransepolitiske virkningene av EØS-avtalen. Utredningen tar for seg utviklingen av rettsregler innenfor konkurransepolitikken i Norge og EU siden EØS-avtalens … Continue reading

Posted in Uncategorized

Møte i referansegruppen for Europautredningen 23. august

Tid: tirsdag, 23. august 2011, kl.9.00-11.30 Sted: Jussfakultetet, UiO, Karl Johan 49, auditorium 13 (midtbygningen, opp 1 trapp og til høyre) Utvalget inviterer til siste møte i referansegruppen tirsdag, 23. august. Tittel på møtet er ”Innspill i oppløpet”. Dagsorden 09.00-09.15 … Continue reading

Posted in Uncategorized

Ekstern utredning om utviklingen av miljøvernområdet innenfor EØS

 Jusprofessor Hans Christian Bugge har på oppdrag fra Europautredningen skrevet en rapport om miljøvernområdet og EØS-avtalens betydning  for samarbeid og regelverksutvikling på dette området. Rapporten gjennomgår utviklingen i EUs miljøpolitikk og tar for seg de viktigste områdene for samarbeid og regelverksutvikling. … Continue reading

Posted in Uncategorized