Category Archives: Uncategorized

Takk for følget!

Den 17. januar 2012 avleverte Europautredningen sin rapport til utenriksminister Jonas Gahr Støre. Rapporten er trykket som NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. Med det var Utvalgets arbeid avsluttet. Rapporten er sendt ut på bred offentlig høring, … Continue reading

Posted in Uncategorized

Oversikt over materiale fra utredningen

Utvalgets rapport, NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU, er elektronisk tilgjengelig her. For bestilling av rapporten i papirversjon se her. Utvalgets fremleggelse av rapporten på Litteraturhuset i Oslo den 17. januar 2012 kan sees i opptak her. … Continue reading

Posted in Uncategorized

Bestilling av trykt utgave av rapporten

For bestilling av trykt utgave av NOU 2012: 2 “Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU” henvises det til følgende: Offentlige institusjoner, kontakt Departementenes servicesenter: Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor, kontakt Fagbokforlaget: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub E-post: … Continue reading

Posted in Uncategorized

Europautredningen på høring

Utenfor og Innenfor – Norges avtaler med EU (NOU 2012: 2) har blitt sendt ut på høring. Utenriksdepartementet skriver at høringsrunden er ment å bidra til at utvalgets arbeid blir kjent og at det gis anledninger til å komme med vurderinger … Continue reading

Posted in Uncategorized

Europautredningen presenterte sin rapport i Brussel

Torsdag 19. januar var utvalgsleder Fredrik Sejersted og sekretariatsleder Ulf Sverdrup i Brussel for å presentere Europautredningens rapport. Rapporten ble først presentert for et norsk publikum på et arrangement i regi av den norske EU-delegasjonen. Deretter gikk turen til EFTA-sekretariatet hvor Europautredningens arbeid og konklusjoner … Continue reading

Posted in Uncategorized

Fremleggelse av Europautredningen trakk fulle hus

Foto: Utenriksdepartementet For to år siden oppnevnte regjeringen et forskningsbasert utvalg for å utrede alle sider ved EØS, Schengen og de andre avtalene Norge har med EU. Utvalgets rapport, NOU 2012: 2 Utenfor og Innenfor, ble lagt frem på Litteraturhuset … Continue reading

Posted in Uncategorized

Bred mediedekning av Europautredningens rapport

Det har vært omfattende medieomtale i forbindelse med fremleggelsen av Europautredningens NOU 2012: 2 “Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU”. I en rekke aviser har det vært bred redaksjonell dekning, i tillegg til ledere og kommentarer. Utredningen har også blitt viet oppmerksomhet … Continue reading

Posted in Uncategorized

Kronikker fra Utvalgets medlemmer

Flere av Europautredningens medlemmer har skrevet kronikker om rapporten som har stått på trykk i forskjellige aviser. Her er en liste over kronikkene: Utvalgsleder Fredrik Sejersted, “Utenfor og innenfor”, Aftenposten, 17.01.2012 Peter Arbo “EØS-avtalen og norsk distriktspolitikk”, Nationen, Finnmark Dagblad, … Continue reading

Posted in Uncategorized

Samtalen mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og utvalgsleder Fredrik Sejersted i Nytt Norsk Tidsskrift

Samtalen mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og leder av Europautredningen, Fredrik Sejersted, “Utenfor eller innenfor? Norges europeiske dilemma”, er nå trykket i siste nummer av Nytt Norsk tidsskrift. Samtalen fant sted i Litteraturhuset i Oslo om kvelden 24. mai. Nytt … Continue reading

Posted in Uncategorized

Innspurt av utredningen

Arbeidet med utredningen er nå i sin krevende sluttspurt. Utvalgets mandat er omfattende og legger opp til at alle sider ved Norges avtaler med EU skal analyseres. I henhold til mandatet skal Utvalget levere sin rapport høsten 2011. Fremdriften er … Continue reading

Posted in Uncategorized