Takk for følget!

Den 17. januar 2012 avleverte Europautredningen sin rapport til utenriksminister Jonas Gahr Støre. Rapporten er trykket som NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. Med det var Utvalgets arbeid avsluttet. Rapporten er sendt ut på bred offentlig høring, og vil danne grunnlaget for en stortingsmelding som regjeringen har varslet at den vil fremme om norsk europapolitikk.

Utvalgets hjemmeside – europautredningen.no – har vært videreført ut februar måned. Her har vi i det siste lagt rapporten, lenker til presentasjoner av den og oversikt over medieomtale den første tiden etter avlevering.

Hjemmesiden avsluttes nå, og vil ikke bli videre oppdatert. Vi vil sørge for at den fortsatt er tilgjengelig en tid fremover, siden den inneholder materiale som kan være av relevans og interesse for den videre oppfølgningen av rapporten.

Til alle som har fulgt vårt arbeid gjennom de siste to årene vil jeg på vegne av Utvalget si: Takk for følget! Vi har fått mange innspill underveis, og det har vært til stor nytte. Nå har Utvalget gjort sitt for norsk europadebatt – nå er oppfølgningen opp til dere!

Fredrik Sejersted

Utvalgsleder

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.