Oversikt over materiale fra utredningen

  • Utvalgets rapport, NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU, er elektronisk tilgjengelig her.
  • For bestilling av rapporten i papirversjon se her.
  • Utvalgets fremleggelse av rapporten på Litteraturhuset i Oslo den 17. januar 2012 kan sees i opptak her.
  • Utvalget fremla også rapporten på et EFTA-arrangement i Brussel den 19. januar 2012. Dette kan sees i opptak her.
  • I forbindelse med fremleggelsen av rapporten skrev flere av utvalgets medlemmer kronikker, som ligger det er lagt ut lenker til.
  • En oversikt over hva som har vært skrevet i media om Utvalgets arbeid ligger under medieomtale.
  • Som ledd i prosessen avholdt Utvalget 10 åpne debattmøter vinteren og våren 2011 over forskjellige sider ved Norges forhold til EU. Møtene kan sees i opptak her.
  • Under arbeidet innhentet Utvalget til sammen 21 uavhengige eksterne rapporter, som er trykket i en egen serie og ligger i pdf  på siden Eksterne utredninger.
  • Utvalget mottok en rekke skriftlige innspill fra organisasjoner og andre, som ligger under Innspill til utvalget.
  • Det er utarbeidet en engelsk oversettelse av kapittel 1 av rapporten, som ligger i pdf her. Utenriksdepartementet har planer om å oversette ytterligere utvalget deler.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.