Bestilling av trykt utgave av rapporten

For bestilling av trykt utgave av NOU 2012: 2 “Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU” henvises det til følgende:

Offentlige institusjoner, kontakt Departementenes servicesenter:

Privat sektor, kontakt Fagbokforlaget:

Det er fortsatt trykte versjoner igjen av de fleste av de eksterne utredningene som Utvalget har innhentet i forbindelse med i arbeid. Eksterne utredninger kan hentes etter avtale ved Senter for Europarett, Universitet i Oslo, Karl Johans gate 47. Vennligst send e-post til: andeask@ulrik.uio.no

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.