Europautredningen på høring

Utenfor og Innenfor – Norges avtaler med EU (NOU 2012: 2) har blitt sendt ut på høring. Utenriksdepartementet skriver at høringsrunden er ment å bidra til at utvalgets arbeid blir kjent og at det gis anledninger til å komme med vurderinger og synspunkter. Høringsfristen er 06.05.2012.

Se her for mer om høringen.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.