Europautredningen presenterte sin rapport i Brussel

Ulf Sverdrup og Fredrik Sejersted var i Brussel 19 . januar og presenterte  arbeidet til utvalget og rapporten som ble avlevert to dager før  .  Foto: Karoline Aursland, EU-delegasjonen.

Foto: EU-delegasjonen

Torsdag 19. januar var utvalgsleder Fredrik Sejersted og sekretariatsleder Ulf Sverdrup i Brussel for å presentere Europautredningens rapport. Rapporten ble først presentert for et norsk publikum på et arrangement i regi av den norske EU-delegasjonen. Deretter gikk turen til EFTA-sekretariatet hvor Europautredningens arbeid og konklusjoner ble lagt frem for et mer internasjonalt publikum. Begge steder var interessen stor og til sammen var mer enn 300 personer møtt opp for å få med seg presentasjonene.

EFTA-sekretariatets og EU-delegasjonens hjemmesider kan man lese mer om presentasjonene. På EFTA-sekretariatets sider kan man også se video fra arrangementet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.