Bred mediedekning av Europautredningens rapport

Det har vært omfattende medieomtale i forbindelse med fremleggelsen av Europautredningens NOU 2012: 2 “Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU”. I en rekke aviser har det vært bred redaksjonell dekning, i tillegg til ledere og kommentarer. Utredningen har også blitt viet oppmerksomhet i TV og sosiale medier.

Også utenlandske medier, som BBC og EurActiv, har merket seg Europautredningens rapport.

På siden medieomtale har Europautredningen samlet noen av de medieoppslagene om Utvalget og rapporten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.