Kronikker fra Utvalgets medlemmer

Flere av Europautredningens medlemmer har skrevet kronikker om rapporten som har stått på trykk i forskjellige aviser.

Her er en liste over kronikkene:

Utvalgsleder Fredrik Sejersted, “Utenfor og innenfor”, Aftenposten, 17.01.2012

Peter Arbo “EØS-avtalen og norsk distriktspolitikk”, Nationen, Finnmark Dagblad, Nordlys, Avisa Nordland, Trønder-Avisa, Gudbrandsdølen Dagningen, Fiskeribladet Fiskaren, 17.01.2012/18.01.2012

Karen Helene Ulltveit-Moe, “Glem Kina”, Dagens Næringsliv 18.01.2012 (særlig om økonomi og næringsliv)

Jon Erik Dølvik, “Spådommer gjort til skamme”, Dagsavisen, 18.01.2012 (særlig om arbeidsliv og arbeidsmarked)

Helene Sjursen, “Lengselen etter samhørighet”, del 1, del 2, Morgenbladet, 20.01.2012 (særlig om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.