Innspurt av utredningen

Arbeidet med utredningen er nå i sin krevende sluttspurt. Utvalgets mandat er omfattende og legger opp til at alle sider ved Norges avtaler med EU skal analyseres.

I henhold til mandatet skal Utvalget levere sin rapport høsten 2011. Fremdriften er god og Utvalget arbeider i henhold til opprinnelig timeplan.

Endelig tidspunkt for overlevering er ikke fastsatt. Det er dels avhengig av når Utvalget er ferdig med sitt skrivearbeid, men også av teknisk produksjon og trykk. Det er noe usikkert om det blir mulig å finne en dato for formell presentasjon i desemberdagene opp under jul, eller om at rapporten først slippes etter årsskiftet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.