Siste eksterne utredning: Marokko og EU – Et perspektiv fra sør

Boutaina Ismaili Idrissi, forsker ved Mohammed V University, har skrevet rapport 21: ”Analysis of Morocco-European Union partnership within the framework of the advanced status”. Hun belyser Marokkos perspektiv på forholdet til EU, særlig etter at landet fikk “advanced status” i oktober 2008. Mange ser på dette som et stort skritt i retning av et tettere samarbeid både økonomisk, politisk og institusjonelt mellom de to partene. Forfatteren peker på paralleller mellom ”advanced status” og EØS-avtalen og ser derfor sammenligningen mellom de to avtalene som spesielt interessant. Idrissi belyser også forholdet mellom EU og Marokko i lys av den “arabiske våren” og de utfordringene regionen nå stor overfor.

Denne rapporten følger opp Utvalgets mandat der vi ble bedt om å hente inn forskningsbidrag fra sør.

Rapporten kan lastes ned i PDF-format her, der man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.