Ekstern utredning om norsk miljøpolitikk og EU

Elin Lerum Boasson, forsker ved Fridtjof Nansens institutt, har på oppdrag fra Europautredningen skrevet rapport nr 19, med tittelen “Norsk miljøpolitikk og EU”.

Norsk miljøpolitikk har endret seg mye i løpet av de siste tjue årene; omfanget har økt betraktelig og vi har fått langt mer detaljerte og mer spesifikke regler og virkemidler enn tidligere. Rapporten analyserer flere sider av denne utviklingen og ser nærmere på endringen av norsk miljøpolitikk fra 1990 og frem til i dag, samt den relative betydningen av EØS for norsk miljøpolitisk utvikling. Dette er den andre eksterne utredningen vi har innhentet på miljø og klimaområdet, den første ble skrevet av Hans Chr. Bugge og du finner den på siden over eksterne utredninger.

Rapporten kan lastes ned i PDF-format her, der man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.