Ekstern utredning om nordområdene

Rapport nr 20, ”Norge, nordområdene og EU” er skrevet av Kristine Offerdal, førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, Institutt for forsvarsstudier (IFS).

I oktober 2005 erklærte regjeringen Stoltenberg II at nordområdene skulle være det viktigste strategiske satsingsområdet i årene fremover; regjeringen skulle mer offensivt ivareta norske interesser overfor EU. Denne rapporten analyserer forholdet mellom de to satsingsområdene nordområdene og Europa i norsk utenrikspolitikk. Et sentralt spørsmål er hvilken plass EU og Europa har hatt i norsk nordområdepolitikk og hvordan Norges forhold til EU har virket inn på og kan virke inn på nordområdepolitikken.
Rapporten kan lastes ned i PDF-format her, der man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.