Ekstern utredning – EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011

Tore Mydske arbeider som advokat i advokatfirmaet Thommessen,  med særlig fokus på norsk og internasjonal finansmarkedsrett. Han har skrevet den 17. eksterne delutredningen for Europautredningen med tittelen: ”EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011”.

Mydske analyserer EØS-avtalen i et regulatorisk, insitutsjonelt og økonomisk perspektiv i lys av finansmarkedet. I etterkant av den turbulente perioden i norske finansmarkeder på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet ble det gjennomført store reformer, og dermed utløste ikke EØS-avtalen på begynnelsen av 90-tallet noen omfattende reform av norsk lovgivning. Rapporten belyser hvordan det nå i 2011 er å se tilbake, da vi ser at utviklingen tok en annen retning.    

Rapporten kan lastes ned i PDF-format her, der man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger. 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.