Siste møte i referansegruppen

Utvalget arrangerte tirsdag 23. august det siste møte i referansegruppen. Tema var  ”Innspill i oppløpet”. Alle medlemmene var invitert til å gi sine innspill og synspunkter på utvalgets arbeid og prosess.

Omkring 19 medlemmer i referansegruppen som deltok. Flertallet av utvalgets medlemmer var også til stede. Møtet fant sted ved Universitetet i Oslo.

Fredrik Sejersted innledet med å orientere om fremdrift i utvalgets arbeid. En egen oversikt over utvalgets utadrettede virksomhet ble delt ut. (Se her: Utvalgets eksterne virksomhet_handout ref gruppe.)

Deretter holdt flere av medlemmene i referansegruppen sine forberedte innlegg (4 min taletid). Foruten å komme med substansielle innspill på spesifikke fagtema, var det flere som også uttrykte tilfredshet med hvordan de var inkludert underveis i arbeidet.

Europautredningens referansegruppe ble oppnevnt av Utenriksdepartementet. Den har omkring 40 medlemmer fra ulike partier, bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Europautredningen har i alt hatt 6 møter med referansegruppen. Informasjon om tidligere møter finnes på nettsiden.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.