Møte i referansegruppen for Europautredningen 23. august

Tid: tirsdag, 23. august 2011, kl.9.00-11.30
Sted: Jussfakultetet, UiO, Karl Johan 49, auditorium 13 (midtbygningen, opp 1 trapp og til høyre)

Utvalget inviterer til siste møte i referansegruppen tirsdag, 23. august. Tittel på møtet er ”Innspill i oppløpet”.

Dagsorden
09.00-09.15 Kaffe og registrering
09.00-09.30 Utvalgets fremdrift v/utvalgsleder Fredrik Sejersted
09.30-11.30 Innspill som utvalget bør ta med seg i sluttfasen (mulighet for alle, men ikke plikt for noen, til å holde et forberedt innlegg på maks. 4 minutter)


Merk at dette er siste møte i referansegruppen. Vi setter pris på at så mange som mulig av referansegruppens medlemmer kan delta. Påmelding til sanja.kostovska.skaar@difi.no innen fredag, 19. august.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.