Ekstern utredning om utviklingen av miljøvernområdet innenfor EØS

Foto: Joe Sullivan

 Jusprofessor Hans Christian Bugge har på oppdrag fra Europautredningen skrevet en rapport om miljøvernområdet og EØS-avtalens betydning  for samarbeid og regelverksutvikling på dette området.

Rapporten gjennomgår utviklingen i EUs miljøpolitikk og tar for seg de viktigste områdene for samarbeid og regelverksutvikling. Rapporten belyser også miljøsamarbeidets utvikling i Norge og EU fra tiden før EØS-avtalen, og redegjør for hvilken påvirkning EØS-avtalen har hatt på norsk miljøpolitikk.

Hans Christian Bugge er professor i miljørett ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Rapporten er et uavhengig innspill til utredningen.

Rapporten kan lastes ned i PDF-format fra denne siden, der man også finner tidligere publiserte eksterne utredninger. 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.