Takk for følget!

Den 17. januar 2012 avleverte Europautredningen sin rapport til utenriksminister Jonas Gahr Støre. Rapporten er trykket som NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. Med det var Utvalgets arbeid avsluttet. Rapporten er sendt ut på bred offentlig høring, og vil danne grunnlaget for en stortingsmelding som regjeringen har varslet at den vil fremme om norsk europapolitikk.

Utvalgets hjemmeside – europautredningen.no – har vært videreført ut februar måned. Her har vi i det siste lagt rapporten, lenker til presentasjoner av den og oversikt over medieomtale den første tiden etter avlevering.

Hjemmesiden avsluttes nå, og vil ikke bli videre oppdatert. Vi vil sørge for at den fortsatt er tilgjengelig en tid fremover, siden den inneholder materiale som kan være av relevans og interesse for den videre oppfølgningen av rapporten.

Til alle som har fulgt vårt arbeid gjennom de siste to årene vil jeg på vegne av Utvalget si: Takk for følget! Vi har fått mange innspill underveis, og det har vært til stor nytte. Nå har Utvalget gjort sitt for norsk europadebatt – nå er oppfølgningen opp til dere!

Fredrik Sejersted

Utvalgsleder

Posted in Uncategorized

Oversikt over materiale fra utredningen

 • Utvalgets rapport, NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU, er elektronisk tilgjengelig her.
 • For bestilling av rapporten i papirversjon se her.
 • Utvalgets fremleggelse av rapporten på Litteraturhuset i Oslo den 17. januar 2012 kan sees i opptak her.
 • Utvalget fremla også rapporten på et EFTA-arrangement i Brussel den 19. januar 2012. Dette kan sees i opptak her.
 • I forbindelse med fremleggelsen av rapporten skrev flere av utvalgets medlemmer kronikker, som ligger det er lagt ut lenker til.
 • En oversikt over hva som har vært skrevet i media om Utvalgets arbeid ligger under medieomtale.
 • Som ledd i prosessen avholdt Utvalget 10 åpne debattmøter vinteren og våren 2011 over forskjellige sider ved Norges forhold til EU. Møtene kan sees i opptak her.
 • Under arbeidet innhentet Utvalget til sammen 21 uavhengige eksterne rapporter, som er trykket i en egen serie og ligger i pdf  på siden Eksterne utredninger.
 • Utvalget mottok en rekke skriftlige innspill fra organisasjoner og andre, som ligger under Innspill til utvalget.
 • Det er utarbeidet en engelsk oversettelse av kapittel 1 av rapporten, som ligger i pdf her. Utenriksdepartementet har planer om å oversette ytterligere utvalget deler.
Posted in Uncategorized

Bestilling av trykt utgave av rapporten

For bestilling av trykt utgave av NOU 2012: 2 “Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU” henvises det til følgende:

Offentlige institusjoner, kontakt Departementenes servicesenter:

Privat sektor, kontakt Fagbokforlaget:

Det er fortsatt trykte versjoner igjen av de fleste av de eksterne utredningene som Utvalget har innhentet i forbindelse med i arbeid. Eksterne utredninger kan hentes etter avtale ved Senter for Europarett, Universitet i Oslo, Karl Johans gate 47. Vennligst send e-post til: andeask@ulrik.uio.no

Posted in Uncategorized

Europautredningen på høring

Utenfor og Innenfor – Norges avtaler med EU (NOU 2012: 2) har blitt sendt ut på høring. Utenriksdepartementet skriver at høringsrunden er ment å bidra til at utvalgets arbeid blir kjent og at det gis anledninger til å komme med vurderinger og synspunkter. Høringsfristen er 06.05.2012.

Se her for mer om høringen.

Posted in Uncategorized

Europautredningen presenterte sin rapport i Brussel

Ulf Sverdrup og Fredrik Sejersted var i Brussel 19 . januar og presenterte arbeidet til utvalget og rapporten som ble avlevert to dager før . Foto: Karoline Aursland, EU-delegasjonen.

Foto: EU-delegasjonen

Torsdag 19. januar var utvalgsleder Fredrik Sejersted og sekretariatsleder Ulf Sverdrup i Brussel for å presentere Europautredningens rapport. Rapporten ble først presentert for et norsk publikum på et arrangement i regi av den norske EU-delegasjonen. Deretter gikk turen til EFTA-sekretariatet hvor Europautredningens arbeid og konklusjoner ble lagt frem for et mer internasjonalt publikum. Begge steder var interessen stor og til sammen var mer enn 300 personer møtt opp for å få med seg presentasjonene.

EFTA-sekretariatets og EU-delegasjonens hjemmesider kan man lese mer om presentasjonene. På EFTA-sekretariatets sider kan man også se video fra arrangementet.

Posted in Uncategorized

Fremleggelse av Europautredningen trakk fulle hus

Foto: Utenriksdepartementet

For to år siden oppnevnte regjeringen et forskningsbasert utvalg for å utrede alle sider ved EØS, Schengen og de andre avtalene Norge har med EU. Utvalgets rapport, NOU 2012: 2 Utenfor og Innenfor, ble lagt frem på Litteraturhuset i Oslo tirsdag 17. januar 2012.

Ingen seter var tomme selv om de to største salene på Litteraturhuset var reservert for fremleggelsen av Europautredningen. De 300 medbrakte rapportene ble revet bort 15 minutter før arrangementet startet. Man kan trygt si at det ikke er mangel på interesse for Europautredningen.

Hovedfunnene ble presentert av utvalgsleder Fredrik Sejersted. Deretter ble rapporten overrakt til utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Møtet er tilgjengelig i opptak på denne siden.

Utredningen er tilgjengelig her. For bestilling av trykt utgave, se informasjon lenger ned på siden.

The English summary is available here.

Europautredningen ønkser å takke alle de fremmøtte! God lesing!

Posted in Uncategorized

Bred mediedekning av Europautredningens rapport

Det har vært omfattende medieomtale i forbindelse med fremleggelsen av Europautredningens NOU 2012: 2 “Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU”. I en rekke aviser har det vært bred redaksjonell dekning, i tillegg til ledere og kommentarer. Utredningen har også blitt viet oppmerksomhet i TV og sosiale medier.

Også utenlandske medier, som BBC og EurActiv, har merket seg Europautredningens rapport.

På siden medieomtale har Europautredningen samlet noen av de medieoppslagene om Utvalget og rapporten.

Posted in Uncategorized

Kronikker fra Utvalgets medlemmer

Flere av Europautredningens medlemmer har skrevet kronikker om rapporten som har stått på trykk i forskjellige aviser.

Her er en liste over kronikkene:

Utvalgsleder Fredrik Sejersted, “Utenfor og innenfor”, Aftenposten, 17.01.2012

Peter Arbo “EØS-avtalen og norsk distriktspolitikk”, Nationen, Finnmark Dagblad, Nordlys, Avisa Nordland, Trønder-Avisa, Gudbrandsdølen Dagningen, Fiskeribladet Fiskaren, 17.01.2012/18.01.2012

Karen Helene Ulltveit-Moe, “Glem Kina”, Dagens Næringsliv 18.01.2012 (særlig om økonomi og næringsliv)

Jon Erik Dølvik, “Spådommer gjort til skamme”, Dagsavisen, 18.01.2012 (særlig om arbeidsliv og arbeidsmarked)

Helene Sjursen, “Lengselen etter samhørighet”, del 1, del 2, Morgenbladet, 20.01.2012 (særlig om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk)

Posted in Uncategorized

Samtalen mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og utvalgsleder Fredrik Sejersted i Nytt Norsk Tidsskrift

Samtalen mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og leder av Europautredningen, Fredrik Sejersted, “Utenfor eller innenfor? Norges europeiske dilemma”, er nå trykket i siste nummer av Nytt Norsk tidsskrift.

Samtalen fant sted i Litteraturhuset i Oslo om kvelden 24. mai. Nytt Norsk Tidsskrift nr 4, s 384-394, bringer et utdrag.

For de som har tilgang kan artikkelen lastes ned her.

Posted in Uncategorized

Innspurt av utredningen

Arbeidet med utredningen er nå i sin krevende sluttspurt. Utvalgets mandat er omfattende og legger opp til at alle sider ved Norges avtaler med EU skal analyseres.

I henhold til mandatet skal Utvalget levere sin rapport høsten 2011. Fremdriften er god og Utvalget arbeider i henhold til opprinnelig timeplan.

Endelig tidspunkt for overlevering er ikke fastsatt. Det er dels avhengig av når Utvalget er ferdig med sitt skrivearbeid, men også av teknisk produksjon og trykk. Det er noe usikkert om det blir mulig å finne en dato for formell presentasjon i desemberdagene opp under jul, eller om at rapporten først slippes etter årsskiftet.

Posted in Uncategorized